Willem Pothoven

Willem Pothoven

Master Black Belt / Change manager

“Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.” Dit is mijn adagium. Ik geloof meer in evolutie dan in revolutie, dus elke dag een beetje beter dan de dag ervoor. Soms is een revolutie nodig, maar ook daarna zul je weer stapje voor stapje moeten gaan verbeteren.

Mijn passie is om mensen door training en coaching te inspireren, zodat zij in hun eigen werkomgeving zelfstandig verbeteringen gaan realiseren. Het verbinden van kennis en kunde maakt dat projecten kunnen starten en met succes worden afgerond. Immers theorie leren is mooi, maar het geleerde ook goed toepassen dat is de crux.

Ook voor mij geldt dat mijn kennis en kunde op het gebied van continu verbeteren de afgelopen 20 jaar verder is ontwikkeld. Tot 2004 was ik als IT-director verantwoordelijk voor diverse ITIL-processen binnen Getronics. Omdat het ‘problem process’ voor mij een belangrijk (en interessant) proces was, heb ik mij verder verdiept in hoe de uitvoering hiervan nog beter kan. In een pilot hebben we de methodiek Six Sigma succesvol toegepast. Kortere doorlooptijden van ‘changes’, hogere klanttevredenheid en, last but not least, medewerkers die meer ruimte kregen om zelf de processen steeds weer wat beter te maken. Een gave tijd!

Vanaf 2007 was ik binnen Getronics Master Black Belt en besteedde ik mijn tijd aan projectselectie, projectbegeleiding en Lean 6 Sigma deployment. Bij deployment is het belangrijk om telkens te werken aan vragen als:

  • Hoe krijg je continu verbeteren nu echt geborgd in een organisatie?
  • Hoe krijg je het inzicht dat ‘continu verbeteren’ gewoon een onderdeel is van je werk?

In de afgelopen vijf jaar heb ik mij, naast de ontwikkeling van Lean Six Sigma in-company trainingen voor KPN, ook bezig gehouden met:

  1. Alignment, het selecteren en afstemmen van verschillende klantgerichter verbeterprojecten in de ketens.
  2. Het definiëren van klantwaardeketens, zodat de organisatie ook vanuit een ander perspectief naar activiteiten gaat kijken en ontdekt hoe je de waardeketen horizontaal kan besturen.
  3. Stakeholders managen, waardoor Champion-rollen op cruciale posities worden gecreëerd. Hierdoor ontstaat er meer pull uit de organisatie naar klant gerichte
  4. Aansluiting maken bij andere, gelijksoortige op verandering gerichte programma’s, zodat de nadruk op samenwerkingen komt te liggen. Dit vergroot zowel de impact op de bedrijfsstrategie als de verandering zelf.
  5. Integratie van continu verbeteren als vast onderdeel bij talentmanagementprogramma’s, zodat de high potentials al heel vroeg met het ‘continu verbeter’-virus worden besmet.
  6. De (gestage) groei van een Lean6Sigma-community die twee maal per jaar een actueel thema centraal stelt waar de (potentiële) belts elkaar ontmoeten.

Continu verbeteren geeft je als belt de mogelijkheid om je in allerlei verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te verdiepen. Of het nu gaat om een administratief, operationeel, financieel of logistiek proces, of om verkoop, met Lean Six Sigma kun je met de juiste onderzoeksvraag grondproblemen wegnemen. Tijdens de verbeterprojecten leer je veel verschillende processen kennen.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring. Door samen aan de slag te gaan, komen we in aanraking met nieuwe aspecten. Dus: wanneer spreken we af?

Im active in: The Netherlands

Latest updates

Read the latest blog articles from Willem Pothoven.

No posts were found. Sorry!