Jan Maas

Jan Maas

Master Black Belt

Tijdens een stage bij General Electric in 1995 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het verbeteren van processen. Achteraf kan ik zeggen dat daar de kiem is gelegd voor mijn huidige rol als Master Black Belt.

Procesverbetering loopt als een rode draad door mijn carrière. Van het beoordelen van processen in relatie tot energiekosten, via vastleggen van processen en rollen bij KPN tot het optimaliseren van projectafhandeling vanuit technische rollen.

In 2008 heb ik de keuze gemaakt om me full-time bezig te houden met Lean en Six Sigma. Eerst als Black Belt bij Linde Gas Benelux. Later als Master Black Belt bij Linde voor heel West Europa. Tussen deze functies heb ik een aantal rollen vervuld waar programma- en verandermanagement centraal stonden.

Ik heb hiermee de kans gekregen om op alle lagen van de organisatie te werken. Door vele projecten te leiden of te coachen. En door in het managementteam te bespreken hoe continu verbeteren opgepakt en uitgebreid ging worden.

In 2016 heb ik besloten om mijn kennis en ervaring te gaan delen met andere bedrijven. Enerzijds door trainingen te geven en mensen te coachen in het uitvoeren van projecten. Anderzijds door binnen organisaties een continu verbetercultuur te starten. In beide gevallen is het doel om ervoor te zorgen dat mensen het zelf kunnen. Ik train ze in de methodiek en tools maar help ook met de uitrol door op veelvoorkomende valkuilen te wijzen.

Visie op Lean Six Sigma

Lean en Six Sigma zijn voor mij dé methodieken om een organisatie duurzaam te verbeteren. De combinatie van beide methodieken werkt altijd en is heel krachtig. Lean als methode om dagelijks werk continu te verbeteren, op en met de werkvloer. Six Sigma om projecten op te pakken en besluiten te nemen op basis van betrouwbare data.

Het toepassen van de gereedschappen is niet zo lastig. Uitdagender is om het juiste gereedschap op het juiste moment voor een specifiek probleem te gebruiken. Door dit goed te doen kan er een continu verbetercultuur gecreëerd worden. Hierbij werkt iedereen in de organisatie aan gezamenlijke doelen, met klantwaarde leveren als uitgangspunt.

Dat resulteert niet alleen in grotere klanttevredenheid maar ook in hogere medewerkerstevredenheid, betrouwbare processen en lagere kosten.

Im active in: The Netherlands

Latest updates

Read the latest blog articles from Jan Maas.

No posts were found. Sorry!